Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet. 

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Bao gồm 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: CĐS bắt đầu từ đâu? Cách thức thực hiện?

+ Chuyên đề 2: Xã hội số và những ứng dụng số mà người dân, doanh nghiệp quan tâm.

+ Chuyên đề 3: Kỹ năng tuyên truyền và những lưu ý trong phổ cập kỹ năng số cộng đồng. 

Chuyên gia/ Giảng viên: Nhiều Chuyên gia 

Đối tượng: Lãnh đạo UBND, tổ chức chính trị, xã hội cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã; thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Thành phần khóa học: 3 chuyên đề (6 bài học và 1 bài trắc nghiệm).

Nội dung bài học

1 Video bài giảng CD1
33 phút


2 Tài liệu text
15 phút


3 Tài liệu pptx
15 phút


1 Video bài giảng CD2
41 phút


2 Tài liệu text
15 phút


3 Tài liệu pttx
15 phút


1 Video bài giảng CD3
30 phút


2 Tài liệu text
15 phút


3 Tài liệu pttx
15 phút


1 Bài kiểm tra lớp 3 [Trắc nghiệm]
45 phút


Phản hồi của học viên

Lớp 3: Bồi dưỡng về CĐS, kỹ năng số cho cán bộ cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng

5

Xếp hạng khóa học
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích